Avbetalningsplan

Om du har dragit på dig dyra lån eller krediter som du inte har råd att betala tillbaka kommer din skuld hamna hos inkasso, hos ett factoringbolag eller direkt hos kronofogden. Vart skulden än hamnar krävs det ofta att låntagaren måste betala hela skulden direkt. Dock finns det undantag om låntagarens ekonomi anses vara för dålig för att klara av att betala hela skuldbeloppet på en och samma gång. Då man kan man istället komma överens om en avbetalningsplan.

Men hur fungerar egentligen en avbetalningsplan? Det ska vi titta närmare på i denna artikel.

Delbetala din skuld med en avbetalningsplan

Man kan säga att en avbetalningsplan är detsamma som att delbetala din skuld. Du betalar helt enkelt en summa som passar din ekonomiska situation varje månad tills det att skulden är helt betald. Skulle din ekonomiska situation förbättras under denna tid kan du öka månadsbetalningen eller betala av hela skulden direkt, vilket är att rekommendera.

Skulle du dock bryta den avbetalningsplan du och företaget kommit överens om kan du bli tvungen att betala den kvarstående skulden direkt. Om din ekonomi inte tillåter detta kommer skulden med största sannolikhet hamna på kronofogdens bord med en betalningsanmärkning som följd. Med andra ord är det mycket viktigt att du håller dig till avbetalningsplanen oavsett vad.

Avbetalningsplan hos inkasso

Att få en avbetalningsplan hos inkasso (ett företag som driver in skulder åt en kunds vägnar) är det allra vanligaste när det kommer till skulder som inte kan betalas. Har du en skuld som din ekonomi inte tillåter dig betala på en gång, men som du kan betala av lite i taget, bör du genast kontakta inkasso och fråga om en avbetalningsplan är ett alternativ så dina skulder inte hinner växa sig större.

Inkassobolag kan faktiskt vara mycket tillmötesgående för att du ska kunna påbörja din avbetalning och gå med på att både skriva ner eller frysa din ränta om du har gamla skulder som växt sig större hos dem, under förutsättning att du går med på den plan som de föreslår.

Avbetalningsplan hos ett factoringbolag

Även om dina skulder hamnat hos ett factoringbolag, alltså ett företag som köpt upp skulden, finns det goda möjligheter för att du ska få en avbetalningsplan. Du förlorar ingenting på att kontakta dem och fråga om ni kan komma fram till en alternativ lösning för att du äntligen ska börja betala av dina skulder.

Avbetalningsplan hos banken

En avbetalningsplan hos banken är ytterst ovanligt. Bankerna går sällan ifrån sina amorteringsplaner och skulle en låntagare inte klara av att betala sin skuld skickas ärendet vidare till deras egen inkassoavdelning eller ett utomstående inkassobolag.

Vissa mindre kreditbolag kan dock gå med på en avbetalningsplan. Kontakta dem så fort som möjligt för att se om ni kan komma fram till en lösning innan skulden skickas vidare.

Avbetalningsplan hos kronofogden

Skulle du ha allmänna skulder, alltså skulder till staten, avgör kronofogden om en avbetalningsplan är möjlig eller ej. Detta eftersom kronofogden är en statlig myndighet. Men skulle det röra sig om skulder till företag eller privatpersoner är det endast de inblandade som kan avgöra om en avbetalningsplan är en acceptabel lösning.

  • Vid skulder till privatpersoner eller företag måste de inblandade kontaktas och själva avgöra om ett uppskov är rimligt eller inte. Alla parter måste vara eniga om beslutet. Därefter är det viktigt att deras samtycke meddelas till kronofogden eller att skulden dras tillbaka för att utmätningarna ska stoppas.
  • Vid statliga skulder, som till exempel skatteskulder, kan kronofogden kontaktas direkt angående en avbetalningsplan. Om kronofogden samtycker får du automatiskt uppskov och utmätningarna upphör.
  • Har du både statliga och enskilda skulder kommer du inte bli beviljad en avbetalningsplan hos kronofogden.