Konsumentkreditlagen

Du har säkert hört talats om konsumentkreditlagen någon gång. Men vet du egentligen vad denna lagstiftning innebär? Är man ny i lån- och finansvärlden är detta inte alltid helt enkelt att veta. Dock kan det underlätta att känna till hur denna lag fungerar samt vilka rättigheter du som konsument har om du plötsligt skulle hamna i en tvist med till exempel ett kreditföretag.

Vi har därför skrivit ihop en hjälpsam artikel om just konsumentkreditlagen och hur den kan vara till din fördel vid konflikter mellan dig och långivaren.

Då gäller konsumentkreditlagen

Alla verksamma låneförtag drivs under konsumentkreditlagen. Denna lagstiftning är utformad till kundens fördel och skyddar kunden när denne ingår ett avtal med ett kreditföretag. Faktum är att denna lag inte bara träder in vid lån och krediter utan den skyddar dig även om du väljer att till exempel ta olika tjänster och varor på avbetalning.

Då gäller inte konsumentkreditlagen

  • När du lämnar in föremål på pantbanker.
  • Vid studielån.
  • Vid bolån. Vissa regler i konsumentkreditlagen gäller när du tar ett bolån men inte alla.
  • Vid fakturaköp. Då gäller främst konsumentköplagen men ibland kan vissa delar eventuellt täckas av konsumentkreditlagen.

Indispositiv lagstiftning

En indispositiv (eller tvingande som man också kallar det) lagstiftning innebär att lagen är utformad för att alltid gynna kunden. Konsumentkreditlagen är en så kallad indispositiv lagstiftning. Skulle företaget som skrivit avtal med kunden på något sätt avvika ifrån lagen måste detta göras på ett vis som i slutändan gynnar kunden.

Men varför finns då denna lag? Jo, anledningen till att man införde konsumentkreditlagen är helt enkelt för att man inte kan kräva att alla kunder ska vara pålästa inom de juridiska delar som avtalet innehåller. Det är kreditföretagets ansvar att se till att kunden på ett tydligt vis blir informerad om avtalets innehåll och delar. Risken för att det ska uppstå missförstånd bör alltså helt och hållet elimineras av företaget i fråga.

Detta innehåller konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen innehåller en mängd olika paragrafer som vi såklart inte kommer gå igenom här. Då kommer denna artikel trots allt bli alldeles för lång. Däremot ska vi gå igenom några av lagens allra viktigaste delar nedan. Är du intresserad av att läsa hela lagens innehåll kan du göra detta på Riksdagens hemsida.

  • God kreditgivningssed. Detta innebär att kreditföretaget måste ta hänsyn till den potentiella kundens ekonomiska situation i dagsläget innan man beviljar en kredit. Att bevilja ett lån till någon som uppenbarligen inte har en hållbar ekonomi är alltså olagligt.
  • Obligatorisk kreditprövning. Det måste alltid göras en kreditprövning på kunderna innan en kredit beviljas. Detta för att avgöra huruvida kunden är kapabel till att sköta återbetalningen enligt avtal. Om en kund skulle nekas en kredit har denne även rätt till att veta anledningen till detta beslut.
  • Hederlig marknadsföring. När det kommer till kreditföretagens marknadsföring får man inte använda sig av begrepp som till exempel ”gratis lån” för att locka kunder att ta krediter.
  • Tydlig information gällande räntor och kreditens övriga avgifter. Den effektiva räntan (det vill säga lånets ränta samt övriga avgifter under ett års tid) ska anges på ett tydligt vis både i företagets marknadsföring, i förköpsinformationen och i själva avtalet.

Ångerrätt. Kom ihåg att du alltid har rätt till 14 dagars ångerrätt ifrån det att du ingått ett kreditavtal. Denna ångerrätt börjar alltså gälla ifrån avtalsskrivandet, inte ifrån den stund du fått lånet utbetalat. Skulle du ångra din kredit måste