Låna pengar med säkerhet

Det finns situationer då man kan behöver låna pengar med säkerhet istället för att ta ett privatlån, till exempel om man ska köpa en bostad eller en bil. Det finns även så kallade omstartslån som kräver en säkerhet. Om du ska ta ett lån med säkerhet innebär det att långivaren inte bara kräver att du har en god betalningsförmåga, utan att du även har en slags pant för lånet.

Typiskt för lån med säkerhet

  • Du måste ha en säkerhet för lånet, oftast en bostad. Om du köper en bil så är det bilen som är din pant.
  • Om du inte betalar av på ditt lån som överenskommet måste du sälja din pant så att banken kan få tillbaka sina pengar.
  • Du får inte låna till hela bilen eller bostaden. Anledningen till det är att banken vill försäkra sig mot värdeminskningar.
  • Det finns sällan något speciellt maxbelopp för hur mycket du får låna utan det är din betalningsförmåga som avgör det.

Bolån

Om du tar ett bolån är det bostaden du köper för pengarna som är bankens säkerhet. Det går förvisso att ha en annan bostad som säkerhet om du skulle ha flera bostäder, såvida den bostad du belånar inte redan är belånad och är värd minst lika mycket som den du köper. Du får låna högst 85 % av vad bostaden kostar och resten måste du bekosta själv, antingen med dina sparpengar eller med ett privatlån.

Billån med säkerhet

Om du tar ett billån med säkerhet får du låna upp till 80 % av vad bilen kostar och betala 20 % i handpenning. Du kan antingen ta ett privatlån till handpenningen eller ta av dina egna sparpengar. För att du ska få ta ett sådant här billån måste du köpa bilen av en auktoriserad bilhandlare eftersom bilen blir bankens säkerhet. Bilen får inte heller vara för gammal eftersom lånet måste vara helt färdigbetalt innan bilen har nått en ålder på 8 – 12 år.

Låna pengar med säkerhet för en ny start i livet

Du som har haft en trasslig ekonomi tidigare och fortfarande har skulder hos kronofogden kan faktiskt också låna pengar med säkerhet. Då kan du ta ett så kallat omstartslån som ger dig en ny chans. Om du har skulder hos kronofogden har du förmodligen inga tillgångar som du kan använda som säkerhet (för om du hade haft det skulle kronofogden ha tagit dem) men om du köper en bostad kan du överbelåna den så att du kan lösa din kronofogdeskuld. Naturligtvis måste du ha en god ekonomi för att få göra det.

Du kan läsa mer om omstartslån under Samla lån & omstartslån här på smslånen.se.