En ny lag för smslån 2018.

Om man befinner sig i smslånevärlden har det förmodligen varit svårt att undgå att förändringarnas vind har blåst starkt under de senaste åren. Reglerna för smslåneverksamheterna har skärpts en hel del, vilket sannerligen har gynnat konsumenterna.

Nu har det under en tid talats om att en ny lag eventuellt ska införas under år 2018 vars syfte är att minska skuldsättningarna bland svenskarna.

Detta är inte direkt några nyheter, men hur går egentligen utvecklingen när det gäller denna lag? Här ska Smslånen.se nu ge dig en liten genomgång över vad som skett hittills så du är med i svängarna.

Kort historia om lagens bakgrund

I slutet av 2013 presenterade regeringen en utredning vid namn ”Överskuldsättning i kreditsamhället. Fokuset låg på att minska skuldsättningen bland de svenska konsumenterna, dock låg lite fokus på just snabblåneverksamheterna.

Den relativt nya utredningen, som genomfördes under 2016 och som heter ”Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter”, har valt att sätta smslånebranschen i centrum.

Syftet med denna utredning är dock detsamma som utredningen ifrån 2013, nämligen att minska skulderna och öka konsumentskyddet.

Ungefär 40 olika myndigheter har fått möjlighet att yttra sig om de åtgärder som föreslås i utredningen och de har haft fram till slutet av januari 2017 på sig att lämna sina åsikter. Nedan ska vi gå igenom utredarnas förslag och vad myndigheterna tycker om dessa.

Ny lagstiftning – dessa åtgärder föreslås

  • Definition av högkostnadskredit. Detta nya begrepp är ett samlingsnamn för de krediter vars effektiva ränta ligger över 30 % över den gällande referensräntan. Följande förslag i utredningen kommer alltså rikta sig mot just dessa högkostnadskrediter. Den Svenska Bankföreningens åsikt är att kontokrediter inte bör räknas in i detta samlingsbegrepp.
  • Hänvisning i marknadsföring. Ska en högkostnadskredit marknadsföras måste man även hänvisa till en myndighet och förse konsumenten med relevant information. Man hoppas därmed att kunna nå låntagaren och informera om olika ekonomiska risker samt skuldsättning.
  • Ränte- och kostnadstak. Räntetaket kommer medföra att kreditens ränta inte får överstiga 40 % över gällande referensränta. Kostnadstaket hindrar krediten ifrån att kosta mer än 100 % av kreditbeloppet (dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassokostnader är inräknade). Många myndigheter anser att detta förslag inte kommer göra någon större skillnad då till exempel kostnadstaket endast kommer få långivaren att kräva sin skuld tidigare eller att konsumenten kommer lockas att ta andra krediter.
  • Begränsning vid förlängning. Det ska inte vara möjligt att förlänga sin kredit mer än en gång. Detta eftersom förlängning många gånger är en stor anledning till att krediten blir dyrare än konsumenten räknat med.
  • Marginaler i disponibel inkomst-kalkyl. Man kommer vara tvungen att ta hänsyn till avsevärt större marginaler i låntagarens disponibla inkomst. Om inte marginalerna håller ska konsumenten nekas ett lån. Detta förslag anser en del myndigheter bör gälla vid alla typer av krediter och inte enbart högkostnadskrediter.
  • Obligatorisk kreditprövning. Kreditprövningar på kunderna ska vara obligatoriska, även om krediten är kort och saknar ränta och avgifter. Smslånen.se tycker att detta är ett mycket vettigt förslag. Många myndigheter är eniga om denna punkt, bland annat Finansbolagens förening.
  • Skärpt marknadsföring. Reglerna för marknadsföring när det gäller högkostnadskrediter ska skärpas ytterligare, ett förslag som många myndigheter är kritiska mot.

Fortsättning följer

Att införa en ny lagstiftning är en lång process och därför är det enda vi kan göra nu är att vänta på den spännande fortsättningen. Vi hoppas att du har fått tillräckligt med information i detta inlägg så att du åtminstone ska ha koll på vart i utvecklingen man ligger för tillfället

Profilbild
Johannes Larsson

Johannes Larsson är en erfaren finansskribent specialiserad på lån. Med över tio års erfarenhet, har han tjänat som redaktör på flera stora finansiella webbplatser och blivit citerad i välrenommerade tidningar som Forbes, Business Insider och Entrepreneur.