Regelverk för smålån

Smålånemarknaden, eller smslånemarknaden, är faktiskt inte en helt oreglerad bransch där långivarna kan bete sig hur som helst, något som alltför många tror. Reglerna för smslån har skärpts en hel del med åren vilket har gjort att flera oseriösa aktörer har fått slå igen och det tycker vi på Smslånen.se såklart är bra.

I stort sett har den svenska staten två verktyg som reglerar smålånemarknaden: Finansinspektionen och Konsumentkreditlagen.

Finansinspektionens uppgift

  1. Alla som vill starta upp en smålåneverksamhet måste ansöka om tillstånd för det hos Finansinspektionen. Numera räcker det inte att företaget bara registrerar sig för att komma igång. Nej, innan de får sitt eventuella tillstånd tittar Finansinspektionen på verksamhetens utformning och på hur ägarna tidigare har skött sig.
  2. Även företag som löd under de gamla reglerna kan granskas av Finansinspektionen när som helst. Finansinspektionen kan dyka upp helt oannonserat och har då rätt att ta del av företagets dokumentation och granska deras rutiner.
  3. Smslångivare som missköter sig varnas, får böter eller så får de slå igen med omedelbar verkan. De kan även bli utsatta för restriktioner som kan upphävas när företaget sköter sig.

Lagar för smslån

De lagar som direkt påverkar dig som kund finns inskrivna i konsumentkreditlagen. Så här ser de viktigaste lagarna ut för smslån:

  • Långivaren är skyldig att tydligt ange den effektiva räntan för smslånet.
  • Den totala lånekostnaden ska tydligt anges både på din ansökan och på ditt låneavtal.
  • Alla smslångivare är skyldiga att ta en kreditupplysning på samtliga kunder. Anledningen till det är att svårt skuldsatta personer inte ska kunna låna pengar.
  • Låntagaren har rätt att ångra sig inom två veckor, men måste såklart ändå betala ränta för den tid som förflutit.
  • Smslångivaren får inte vara alltför aggressiv i sin marknadsföring och ska undvika att marknadsföra sina lån som gratis och att de betalas ut direkt. Dessa lagar är emellertid otydliga och måste ibland bedömas från fall till fall.

Skärpta regler genom åren

Det har även kommit många förslag under de senaste åren gällande att reglerna för snabblån ska skärpas ytterliggare. Det rör sig bland annat om att införa ett räntetak, eftersom något sådant inte finns idag. En långivare kan sätta en ränta på 10 000 % om den vill, dock skulle långivaren inte få särskilt många kunder då.

Ett annat förslag är att lånekostnaden aldrig får överstiga den ursprungliga lånesumman. Detta kommer sätta gränser för hur länge man får förlänga ett lån, vilket också är vettigt för att minska antalet lån som hela tiden skjuts fram och blir dyrare.

Dessutom kommer kreditbedömningarna behöva skärpas till eftersom man anser att de är de största bovarna vid skuldsättning. Att de som lånar egentligen inte har en ekonomi som är god nog för att betala tillbaka i tid. Även förslag på skärpt marknadsföring är aktuella för smslåneverksamheterna.