Reklamera smslån

De flesta har säkert någon gång i livet reklamerat en vara som de inte alls varit nöjda med. Men visste du att du kan reklamera ett smslån också? Det kanske låter märkligt, men det är faktiskt helt sant. Dock är det inte särskilt vanligt, men det finns självklart sätt att få en kredit som du är missnöjd med att hamna hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Smslånen.se ska nu titta lite närmare på hur ARN arbetar och hur du kan reklamera ett smslån.

Allmänna reklamationsnämnden

ARN är en statlig myndighet som hjälper dig som konsument i ärenden då en tvist uppstått mellan dig och ett företag som du varit kund hos. Eftersom ARN är gratis att vända sig till, kan det vara ett bättre alternativ än en domstol, där räkningen kan bli dyr och särskilt om det skulle beslutas att du får fel i frågan. Trots att de beslut ARN tar angående reklamerade varor och tjänster inte är tvingade, brukar företag vanligtvis följa rekommendationerna som ges eftersom de inte vill få ett dåligt rykte.

Krav för att reklamera ett smslån

När det gäller tjänster hos banker och kreditbolag kan du vända dig till ARN om krediten uppfyller följande krav:

 • Den kredit du tagit får inte vara mindre än 2 000 kr.
 • Du måste först ha lämnat ett klagomål hos kreditbolaget och blivit nekad.
 • Du måste lämna in en anmälan hos ARN inom ett år ifrån det att du klagat hos kreditgivaren.
 • Det smslån du vill reklamera får inte ha hamnat hos Kronofogden. Mer om krav runt detta moment kan du läsa på ARN:s hemsida.
 • Krediten måste ha tagits för ett privat bruk.
 • Krediten måste ha tagits av en svensk kreditgivare. Skulle du tagit ett lån utomlands måste du istället vända dig till Onlibe Dispute Resolution, ODR. Är det så att du är lite osäker på vart du ska vända dig kan du alltid kontakta Konsument Europa, som kan hjälpa dig i frågan.

Såhär går en kreditreklamation till

Efter att ha tagit en kredit av ett bolag anser du att du blivit lurad fullständigt och att detta inte alls är okej. Du har kontaktat kreditgivaren, förklarat läget och vill reklamera lånet. Tyvärr anser företaget att du inte har rätt i frågan, men du håller fast vid din sak och vill ta ärendet vidare. Efter att du tagit reda på att krediten uppfyller kraven för att ärendet ska gå vidare till ARN går du tillväga såhär:

 • Fyll i en anmälan. Det kan du göra direkt på ARN:s hemsida och där kan du välja en länk som riktar sig mot reklamationer mot banker.
 • ARN tittar igenom din anmälan inom 6 månader och skulle något saknas kontaktar de dig om detta. Sedan bedöms om ärendet ska prövas eller ej. Ungefär 75 % av de ärenden som anmäls till ARN blir beviljade en prövning, vilket är ganska bra odds skulle vi säga. Att göra en anmälan är som sagt gratis, så det skadar inte att göra ett försök!
 • Anser ARN att ärendet ska prövas kontaktas kreditbolaget vars kredit du vill reklamera och ARN kräver att få ett yttrande på anmälan. Ärendet tas vanligtvis upp vid nämndemannamöten där en jurist har rollen som domare och representanter ifrån konsumentorganisationer agerar ledamöter.
 • Du blir informerad om du fått rätt i frågan. Skulle du få rätt kan man nästan alltid räkna med att långivaren följer de beslut som tagits, eftersom det annars inte är särskilt gynnsamt för kreditgivarens rykte om de går emot ARN:s rekommendationer.
 • Skulle du få fel i frågan kan du kräva en omprövning av ARN, dock endast om du anser att beslutet är helt oacceptabelt eller om det dykt nya faktorer som kan påverka utgången av ärendet. Omprövningen måste dessutom begäras inom två månader.

Ovanligt att reklamera men effektivt

Trots att det är ovanligt att ärenden gällande krediter och lån anmäls till ARN, så kan man ändå konstatera att dessa anmälningar är väldigt effektiva. Eftersom konkurrensen på lånemarknaden idag är såpass stor vill långivarna självklart inte hamna i dåligt sken och det kan till och med vara så att endast en anmälan till ARN kan få kreditbolagen att dra tillbaka sina yrkanden. Med andra ord har du ingenting att förlora om du skulle vara missnöjd med en kredithantering.