Smslånets historia

Smslån har under de senaste åren kommit att bli mycket populära, tack vare de snabba och smidiga utbetalningarna och de låga kraven på låntagare. Du kan både låna gratis, låna större summor och ha pengarna på kontot redan inom några minuter.

Dock är smslån inte alls ett särskilt nytt fenomen med tanke på att tjänsten har rötter som sträcker sig ända tillbaka till 1800-talet! Nu tänkte vi titta lite närmare på just smslånets historia och hur det har utvecklats till att bli en så välanvänd tjänst som den är idag.

Illegala snabblån i 1800-talets USA

De allra första snabblånen lanserades redan i slutet av 1800-talet i USA. Dessa lån var illegala, då de inte erbjöds av den tidens banker, och liknade dagens smslån eftersom de var små och hade en kort löptid. De skulle betalas tillbaka direkt då låntagaren fått sin lön. Anledningen till varför dessa snabba lån dök upp ifrån början var eftersom det inte var särskilt enkelt att öppna bankkonton i USA under den tiden. Dessutom var det i pincip omöjligt att få en kredit av banken.

Skulder kunde drivas in med våld

Kronofogden eller inkasso, som vi alla är lite rädda för idag, var ingenting man använde sig av när återbetalningen inte sköttes på den tiden. Istället kunde långivarna använda sig av både hot och våld för att driva in skulderna. Myndigheterna höll sig även långt borta ifrån dessa låneaffärer, trots att de var olagliga, eftersom de ändå hjälpte en hel del människor klara sig genom svåra tider.

Smslån var olönsamma under början av 1900-talet

Under början av 1900-talet legaliserades snabblånen i USA, men i och med att lagar som satte gränser för hur hög räntan fick vara lönade det sig affärerna. Taket för den effektiva räntan i till exempel New York under den tiden låg på 6 %, vilket med andra ord inte alls lönade sig för långivarna med tanke på den korta löptiden. Därför blev snart denna lånebransch illegal igen. Under 1990-talet lanserades smslånen återigen i USA och etablerades snabbt på marknaden. Allt eftersom att smslånen blev allt populärare expanderade branschen snabbt över hela världen.

Kom till sverige 2006

Smslånen lanserades för första gången i Sverige så sent som 2006. Begreppet som man använde då, och som fortfarande är den vanligaste benämningen idag, var ”smslån” eftersom man främst genomförde sin låneansökan via sms. Dock kallas denna låntyp i dagsläget även för snabblån, internetlån eller mikrolån.

Med åren har smslånebranschen växt till att bli en stor aktör på lånemarknaden. Tack vare de låga kraven och den snabba utbetalningen har smslånet blivit en tacksam lösning på plötsliga utgifter som man inte räknat med eller om man hittat ett fint erbjudande man inte vill missa. I och med att konkurrensen blir allt större erbjuds dessutom allt bättre villkor och förmånligare räntor, vilket verkligen är ett stort plus för oss konsumenter.

Regelverket skärps ständigt

Tyvärr har smslånen även fått ett dåligt rykte genom åren. Media har ofta framställs smslån som en farlig fälla som sätter låntagare, främst unga sådana, i svåra och livslånga skulder. Reglerna för smslångivarnas verksamhet har skärpts en hel del genom åren, till exempel gällande marknadsföring av sina lån och bättre kreditbedömningar. Man talar dessutom om att införa ett räntetak framöver, så att långivarna inte kan sätta för höga effektiva räntor.

Dock är det alltid viktigt att komma ihåg att inte tro på allt som sägs i media. Smslån kan vara en mycket bra lösning på många problem, så länge man är ansvarsfull och realistisk när det gäller återbetalningen.