Snabblån växer snabbt och har blivit extremt populärt av den svenska befolkningen.

Aldrig har svenskarna lånat pengar så ofta och så mycket som nu. Trenden visar en stadig ökning för varje år som går vilket också syns på marknaden. Det är framförallt oroveckande att det är ökad efterfrågan på snabblån och smslån.

I juli 2018 kom det en ny lag när det gäller räntan för denna typ av lån, vilket också kan ligga till grund för att antalet ansökningar till sms-lån har fortsatt att öka.

Då klubbades nämligen högkostnadskreditslagen igenom och började gälla. Högkostnadskreditslagen innebär att långivarna inte längre fritt kan sätta sin ränta på lånen utan att de ska begränsas. Detta resulterade i att räntorna minskade kraftigt, från att flera långivare hade räntor på över 100 % till att de nu max får ha en ränta på 40 %.

Många blir dock lurade och tror den lägre räntan ska ge billigare lån men så är inte fallet. Långivarna vill givetvis fortfarande tjäna pengar och har ersatt de förlorade ränteintäkterna med andra avgifter och kostnader för låntagarna.

Trots att man kan se att antalet sms-lån ökar, så har Kronofogden i sin tur sett en minskning av ärenden som har inkommit till dem gällande sms-lån. Detta är givetvis en positiv effekt och visar att fler och fler kan betala tillbaka de sms-lån de har tagit.

Förut har man trott att de huvudsakliga låntagarna av snabblån och sms-lån är unga med dålig ekonomi. Men sanningen är att genomsnittsåldern ligger på strax över 30 år. Undersökningar visar också att den genomsnittliga låntagaren är en man och att låntagarna har en genomsnittlig inkomst på strax under medelinkomsten för svenska invånare.

Bättre nu än förr

Det är i alla fall positivt att trenden har vänt om man jämför med hur det såg ut när sms-lånen lanserades år 2006. Enligt Kronofogden så inkom 1 407 ansökningar till dem gällande sms-lån under det första året som tjänsten fanns tillgänglig. Bland de dryga 1 400 låntagarna fanns främst personer i åldersgruppen 18-25 år och de allra flesta hade dessutom även andra skulder hos Kronofogden.

Förutom att det har tillkommit fler aktörer som erbjuder sms-lån som tjänst så har tjänsten också utvecklas. Det är inte bara räntan som har förändrats utan beloppen för lånen har också ökat. Långivarna har sett en efterfrågan på att lånebeloppen ska höjas och har mött marknaden, vilket har resulterat i att man nu också kan ansöka om relativt höga belopp.

Anledningen till att sms-lån har blivit så populära och att de fortfarande stadigt ökar bland den svenska befolkningen är i första hand tillgängligheten. Det är lätt att skicka iväg en ansökan oavsett var du befinner dig eller vilken tid på dygnet det är. Att beloppen dessutom nu har ökat har gett sms-lån fler användningsområden.

Som med allting annat så finns det både fördelar och nackdelar med sms-ån. Här nedan kan du se några av dem.

Fördelar med sms-lån:

  • Det går snabbt från ansökan till att man har pengarna på kontot.
  • Fungerar smidigt vid plötsliga och oförutsedda utgifter.
  • Man kan ta sms-lån även om man har betalningsanmärkningar.

Nackdelar med sms-lån:

  • Det är bara en kortsiktig lösning på ekonomiska svårigheter.
  • Räntan är oftast väldigt hög.
  • Eftersom det inte görs någon särskild kreditprövning och kontroll så gäller det att man själv har koll på sin ekonomi så att man kan betala tillbaka lånet.

När är det lämpligt att använda snabblån?

Sms-lån är en kortsiktig lösning på ett ekonomiskt problem. De bör därför inte användas som en långsiktig lösning eller som ett alternativ till att betala andra lån med. Ett sms-lån lämpar sig bäst vid oförutsedda utgifter och då man inte har någon buffert sparad. Det gäller då att du använder en bra jämförelsetjänst för snabblån innan du väljer att låna pengar. Räntorna skiljer sig markant mellan olika aktörer.

Exempel på sådana utgifter kan vara att bilen går sönder och måste repareras, att man måste köpa nya vitvaror som har gått sönder och så vidare. Man bör inte ta sms-lån för att betala återkommande kostnader så som hyra, mobilabonnemang eller hushållsel. Det är inte heller lämpligt att med hjälp av sms-lån finansiera nöjen så som resor, konserter eller restaurangbesök.

Kreditkort istället för sms-lån?

Kreditkort och sms-lån har i det stora hela samma funktion: du får låna pengar med kort varsel och betalar tillbaka din lånade summa mot ränta.

Den största skillnaden mellan dessa två är att krediten är återkommande, det vill säga att du har ett visst belopp som du kan använda och i takt med att du använder din kredit så sjunker detta belopp.

Betalar du in din kreditfaktura ökar detta belopp igen och du har återigen en högre summa som du kan använda. Ett sms-lån är istället ett engångslån, det är pengar som du bara kan använda en gång och sedan måste du ansöka om ett nytt lån.

En annan skillnad är att på ditt kreditkort så har du pengarna tillgängliga hela tiden, snabbt och enkelt.

För varje sms-lån så behöver en ny bedömning göras och det kan ta någon bankdag innan du har pengarna på ditt konto. Kreditkortet kan användas fritt efter att det har beviljats en gång och det finns pengar kvar.

Båda låneformerna har dock ränteavgifter och det kan också tillkomma andra typer av avgifter. På ett kreditkort kan det till exempel tillkomma kostnader för själva kortet, aviavgift för fakturan som ska betalas samt uttagsavgift.

Det är därför, precis som med snabblån, viktigt att du jämför kreditkort för att se vilket som är det bästa kreditkortet för just dig. Vid ansökningstillfället kan avgifter som uppläggningsavgift tillkomma. I regel så är räntan lägre för ett kreditkort än för ett sms-lån. 

För ett kreditkort är ofta kontrollerna mer noggranna än vid ett sms-lån. Bankerna som beviljar ett kreditkort vill att man ska ha betalningsförmåga och därför behöver man ha inkomst.

En del godkänner inte heller att man har tidigare skulder eller betalningsanmärkningar. Ett sms-lån beviljas ofta snabbare och det är inte lika höga krav på inkomst eller ett prickfritt register hos Kronofogden.

Profilbild
Johannes Larsson

Johannes Larsson är en erfaren finansskribent specialiserad på lån. Med över tio års erfarenhet, har han tjänat som redaktör på flera stora finansiella webbplatser och blivit citerad i välrenommerade tidningar som Forbes, Business Insider och Entrepreneur.